Общи Условия за ползване на www.maslata.info

Е-поща Печат PDF

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

www.maslata.info


І.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА -
www.maslata.info


1.
maslata.info е уебсайт, който представлява бизнес и търговски център за електронна продажба на различни
видове масла и смазочни продукти.
2. Интернет-магазина предлага оферти със съответните отстъпки за закупуване на подуктите, които се доставят от
maslata.info
 директно до клиента на посочен от него адрес.
3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до получаване на стоката и нейното заплащане.
5. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
6. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Ай Ви Би Груп” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством интернет магазина
maslata.info. Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на maslata.info потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


ІІ. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ


maslata.info
представлява бизнес и търговски център за електронна търговия, който предоставя на клиентите-потребители следните услуги:
1. Продажба и доставка на представените в Интернет-магазина продукти;
2. Информация за продуктите, систематизирана по отделни категории, указани в менюто на сайта;
3. Телефонна консултация по отношение на предлаганите продукти;
4. Каталог, подреждане на актуалните продукти по:
- Име на продукта:
- Цена;
- Последно качени продукти;

 

ІІІ. УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ


1. Офертите за отделните видове стоки могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
2. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
3. Към някои от отделните оферти има опция за допълнителна информация.
4. Представената информация и снимков материал се предоставят от съответния производител или официален вносител.
maslata.info
 не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или нелоялна търговска практика.
5. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката.
6. Условията на поръчка и доставка на продуктите са указани в сайта.
7. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона "купувам" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и
Ай Ви Би Груп ООД
, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите.
8. Клиентът посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно представените опции и вида на стоката.
9. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
10. Посочването на неверен(сгрешен адрес) и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва
maslata.info
 със задължението за изпълнение на доставката.
11. След получаване на поръчката, от
maslata.info
 се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.
12. Някоя от информацията, публикувана в този сайт, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.


І
V
. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА


1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
2. Поръчаната от клиента стока се доставя в рамките на 3 – 5 дни на посочения от него адрес, при условие че, поръчката е потвърдена от клиента и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и
maslata.info се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
5. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
6. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
7. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.


V
. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА


1. Клиент, поръчал стока от електронния магазин
maslata.info
, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
1.1.Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. Разноските по връщане на доставката е за сметка на купувача.
1.2. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.
1.3. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
1.4. Ако при транспортирането стоката е повредена;
1.5. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на
maslata.info
;
1.6. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;
1.7. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
1.8. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
1.9. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:
Рекламации се приемат, както следва:
· По пункт 2 от предходната разпоредба - в срок от 24 часа от получаването на стоката.
· По пункт 1 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана.


V
І. ОГРАНИЧЕНИЯ


1. Потребителите на интернет-магазина имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта
maslata.info
 с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Потребителите на интернет-магазина
maslata.info нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на maslata.info
.
3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
4. Потребителите на интернет-магазина нямат право да ползват автоматизирани системи за
download на каквато и да било информация от сайта maslata.info
.
5. Потребителите нямат право да претоварват интернет-магазина с фиктивни заявки или друга информация (
flood
).
6. Потребителите няма право да ползват
sreenshot на сайта без изрично разрешение на maslata.info
.
7. Потребителите на интернет-магазина нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
8. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до
maslata.info с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.


V
ІІ. ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА


1.
maslata.info
 има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.
2. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
3. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта,
maslata.info
 има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.
4. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.


V
ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ


1.
maslata.info
 не носи отговорност спрямо потребителите на интернет-магазина , както и по отношение на трети лица, в случай, че производител е пуснал в продажба продукт при които има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
2.
maslata.info   не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които maslata.info
  осигурява връзка.
3.
maslata.info
 не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
4. Използването на
maslata.info
 ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.
5.
maslata.info
 запазва правото си да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани.
6. Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.


X
. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


1. Плащане при доставка: Заплащането на избрания от вас продукт става в момента на извършване на доставка. Плаща се на куриера.
2. Плащането на стоки към електронния магазин са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал.1 от ЗЗД
.

 

Последна промяна от Петък, 08 Април 2011г. 16:31ч.  

Тагове

motorno maslo, maslo, motorni masla, avtomobilni masla, avtomobilno maslo, dvigatelno maslo, dvigatelni masla, kamionno maslo, kamionni masla, motocikletno maslo, motocikletni masla, masla
моторно масло, масло, моторни масла, автомобилни масла, автомобилно масло, двигателно масло, двигателни, масла, камионно масло, камионни масла, мотоциклетно масло, мoтоциклетни масла, масла

Статистика

Членове : 7981
Съдържание : 18
Препратки : 142
Брой прегледи на съдържанието : 253180